Löneadministratör på deltid
eller

Nuvarande arbete

Bifoga filer

Har du tidigare erfarenhet av löneadministrativt arbete?

Om ja, hur många års erfarenhet har du av löneadministrativt arbete?

Har du en eftergymnasial utbildning inom lön?

Hur snart är du tillgänglig för start?