Tech Lead
eller

Nuvarande arbete

Adress

Bifoga filer

Hur långt relevant arbetslivserfarenhet har du?

Vilka tekniker behärskar du?

Har du jobbat med kravställning mot extern mjukvaruleverantör?

Hur länge har du jobbat med systemarkitektur?