Affärsfokuserad Tech Rekryterare
eller

Nuvarande arbete

Bifoga filer

Hur många års arbetslivserfarenhet av rekrytering har du?

Har du rekryterat IT-roller tidigare?

Har du drivit hela rekryteringsprocesser, allt från kravprofil till referenstagning?

Är du certifierad i något testverktyg?