Utvecklingsledare digitalisering
eller

Nuvarande arbete

Bifoga filer

Hur många års arbetslivserfarenhet har du av IT-projektledning?

Har du relevant universitets-/högskoleutbildning?

Vilka projektmetodiker har du erfarenhet av?

Kryssa för det du har arbetslivserfarenhet av:

Jag talar och skriver flytande på: