Var med på vår tillväxtresa och bli konsult inom Supply Chain i Linköping
eller

Nuvarande arbete

Adress

Bifoga filer

Var vänlig bifoga minst 1 fil

Inom hur många månader kan du vara tillgänglig för nytt jobb/uppdrag?

Kan du tänka dig att arbeta på annan ort?