Strategisk Fundraiser
eller

Nuvarande arbete

Bifoga filer

1. Har du arbetat 3-5 år med intäktstarbete på en insamlingsorganisation, kundklubb- eller givarvårdsprogram?

2. Anser du att du har god kunskap i att jobba med CRM-system, lojalitetsbyggande kommunikation och Excel?

3. Har du erfarenhet av att samarbeta med och kravställa mot externa leverantörer såsom telemarketing, reklambyråer samt face-to-face?