Ekonomisk förvaltare / kundrådgivare
eller

Bifoga filer

Var vänlig bifoga minst 1 fil

eller

Släpp dina filer här

URVALSFRÅGOR

För att underlätta vårt urvalsarbete vill vi att du är så konkret som möjligt när du besvarar nedan frågor. Beskriv hur du uppfyller kravet genom att ge ett konkret exempel när du arbetade med det, vart du arbetade och vilka arbetsuppgifter du hade.

Har du en eftergymnasial ekonomiutbildning där praktik eller LIA har ingått?