Bli mentor till en nyanländ!
eller

Nuvarande arbete

Adress

BLI MENTOR VIA NOVARE POTENTIAL

Vill du vara mentor för en nyanländ person som vill starta eller fortsätta sin karriär i Sverige? I vår modell ”introduktionsrekrytering” är mentorsrollen en viktig nyckel till en framgångsrik rekrytering. Ett mentorskap handlar om att föra över kunskap och erfarenhet från en mer erfaren person till en mindre erfaren person inom ett visst område, vilket i det här fallet ofta handlar om att diskutera kulturella skillnader. Vi har lärt oss att både medarbetarna och cheferna upplever en stor trygghet över att det finns någon där som ett kulturellt bollplank till medarbetaren. Som mentor träffar du medarbetaren och diskuterar vilka frågor som är viktiga att arbeta med utifrån varje unik situation; gällande till exempel språk, kulturella skillnader eller karriärutveckling. Sedan bestämmer ni tillsammans hur ofta ni ses eller hörs, vanligtvis en gång per månad. Under varje träff med kandidaten är det mycket uppskattat med konstruktiv feedback och allmän coachning framåt. För att lyckas i rollen som mentor är det viktigaste att vara en god lyssnare och ha goda ledaregenskaper såsom empatisk förmåga, tydlighet och målmedvetenhet samt ett stort intresse för personlig utveckling. Att ha egen arbetslivserfarenhet är avgörande och det är en fördel, men inget krav, om du har erfarenhet från olika kulturer och kunskaper om andra språk än svenska och engelska.

Jag har erfarenhet inom:

Jag vill vara mentor i:

Språk som jag pratar:

Jag har tidigare mentor- / ledarerfarenhet:

Antal år arbetslivserfarenhet: