Produktionstekniker till verktygstillverkning till Bulten
eller

Nuvarande arbete

Adress

Bifoga filer

Var vänlig bifoga minst 1 fil

-Har du erfarenhet ifrån att arbeta i tillverkande industri?

Har du erfarenhet av att analysera tekniska problem och möjligheter, samt tagit fram åtgärdsplaner?

Har du tidigare drivit produktionstekniska projekt?

Har du tagit fram underlag för investeringar?

Har du tagit fram tekniska specifikationer för upphandling av utrustning?

Har du erfarenhet av att utföra teknisk beredning av nya artiklar i produktionen?

Har du erfarenhet av riskbedömningar av teknisk utrustning?