Erfaren CNC-operatör till SPM Instrument
eller

Nuvarande arbete

Adress

Bifoga filer

Var vänlig bifoga minst 1 fil

Jag bor och verkar i följande område: