VD till Ringspann
eller

Nuvarande arbete

Adress

Bifoga filer

Var vänlig bifoga minst 1 fil

Vi vill än en gång göra det tydligt att detta är en ytterst operativ roll som innebär att du är ute hos kund minst 50% av tiden, är detta OK för dig ?