Från system i Saharas öken till teknik för ledning vid kris och krig
eller

Nuvarande arbete

Adress

Bifoga filer

Jag bor och verkar i följande område: