Spontanansökan
Eller

Nuvarande arbete

Bifoga filer

Inom vilket yrkesområde arbetar du?

Är du intresserad av konsultuppdrag? Många som jobbar som interimskonsulter uppskattar resultatfokus och att finnas på plats under en tidsbegränsat period för att lösa ett bestämt problem.