Senior Ekonom
eller

Nuvarande arbete

Adress

Bifoga filer

Var vänlig bifoga minst 1 fil

Hur många års erfarenhet har du från tidigare arbete på en ekonomiavdelning

Hur goda kunskaper har du i Excel (1-10)

Hur goda kunskaper du att du har gällande redovisning och rapportering? (1-10)

Har du en akademisk examen i ekonomi eller motsvarande?