Art Director till Blomsterlandet
eller

Nuvarande arbete

Bifoga filer

Har du flera års erfarenhet av grafisk produktion och design till digitala och analoga kanaler?

Har du erfarenhet av retail eller E-commerce?

Har du djupgående kunskaper inom Photoshop och Indesign?