Affärsutvecklare med fokus på hållbarhet och digitalisering
eller

Nuvarande arbete

Bifoga filer

1. Har du flera års erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva affärsutveckling?

2. Är du van vid att utveckla digitala tjänster och produkter?

3. Har du erfarenhet av att använda och ta fram marknads- och kundinsikter?

4. Van vid att arbeta i olika typer av komplexa projekt?