Interim enhetschef vid enheten för kommunikationsstöd till Svenska kyrkan
eller

Nuvarande arbete

Bifoga filer

Har du minst fem års erfarenhet av personalansvar?

Har du minst fem års erfarenhet av strategiskt och operativt kommunikationsarbete?

Har du erfarenhet av verksamhetsledning, budget- och personalansvar från tidigare roller?

Har du erfarenhet av arbete i en idéburen, bistånds- eller annan medlemsorganisation?

Vad är ditt tilltänkte löneläge (kr/mån) för den här tjänsten?

Från när finns du tillgänglig att kliva på uppdraget