Digitala Specialister för framtida uppdrag
eller

Nuvarande arbete

Bifoga filer

Från när finns du tillgänglig att kliva på ett uppdrag?

På ett ungefär, vad har du för löneanspråk för den här typen av roll?

Hur lång erfarenhet har du av digital marknadsföring?