Chief Marketing Officer till Miljonlotteriet
eller

Nuvarande arbete

Bifoga filer

Har du ansvarat för att framgångsrikt etablerat eller förändrat uppfattningen om ett varumärke?

Har du flerårig erfarenhet som chef?

Har du ansvarat för framgångsrik försäljning?

Har du erfarenhet av digital transformation?