Kommunikatör internkommunikation
eller

Nuvarande arbete

Bifoga filer

Har du minst 3 års erfarenhet av att ha arbetat självständigt med internkommunikation inom en större organisation?

Är du den som kollegorna söker råd och stöd från när det gäller kommunikationsfrågor samt för att få korrektur på sina texter?

Har du erfarenhet av att producera content, tex film, för digitala kanaler?