Head of Communications Sweden & Technology Solutions
eller

Nuvarande arbete

Bifoga filer

Har du flera års erfarenhet från strategiskt arbete och att operativt driva frågor gällande externkommunikation?

Har du flera års erfarenhet av att kommunicera i krissituationer och agera som talesperson?

Har du erfarenhet och kunskap av att skriva professionella texter på både engelska och svenska?

Har du erfarenhet av internkommunikation?