Ansvarig Digitala Kanaler
eller

Nuvarande arbete

Bifoga filer

Har du erfarenhet av att driva försäljning i digitala kanaler?

Har du erfarenhet av ett eller flera CRM-system?

Talar och skriver du svenska obehindrat?