Brand Manager till Santa Maria/Paulig Group
eller

Nuvarande arbete

Bifoga filer

• Har du erfarenhet av att sätta en plan för att driva tillväxt/öka försäljning?

• Har du erfarenhet av att driva projekt ut ett varumärkes-, produkt utveckling/förbättring, kommunikations-, och aktiveringsperspektiv?

• Har du minst fyra års erfarenhet i en motsvarande roll?

• Har du arbetat i en internationell miljö?

• Har du erfarenhet av att behandla, läsa av och analysera en produktportfolio (bl a med interna försäljning siffror) för att sedan kunna dra slutsatser kring förbättringar/förändringar?

• Har du arbetat med ett brett sortiment av konsumentprodukter?

• Har du arbetat med att lansera en ny produkt till marknaden?

• Har du arbetat som beställare mot byrå?