Creative Director & Chef till ICA Reklam
eller

Nuvarande arbete

Bifoga filer

• Har du arbetat med att leda kreativa arbetsgrupper?

• Har du haft ett arbete som kreatör, copywriter eller AD?

• Har du arbetat med framtagning av konceptuella erbjudanden?

• Har du arbetat med omnichannel kommunikation?

• Har du arbetat med varumärken inom FMCG?