Webbredaktör för korttidsuppdrag hos myndighet
eller

Nuvarande arbete

Bifoga filer

Några kompletterande frågor

För den här tjänsten önskar vi att du svarar på några frågor i samband med din ansökan.

Är du intresserad av ett konsultuppdrag som pågår till sista maj 2019?

När skulle du kunna börja ett nytt uppdrag?