Butikssäljare
eller

Nuvarande arbete

Adress

Bifoga filer

eller

Släpp dina filer här

Hur många års erfarenhet har du i rollen som elektriker?

Är du utbildad elektriker?

Har du ECY-certifikat