Rekryteringskonsult
eller

Nuvarande arbete

Bifoga filer

Var vänlig bifoga minst 1 fil

Har du någon tidigare erfarenhet inom rekrytering eller bemanning?

Din erfarenhet som rekryteringskonsult