Företagskundtjänst
eller

Nuvarande arbete

Adress

Bifoga filer

Var vänlig bifoga minst 1 fil

eller

Släpp dina filer här

Hur lång erfarenhet har du av kundtjänst/receptionist yrket?

Vad har du för löneanspråk?