Erfaren Upphandlare till Stockholm Vatten och Avfall
eller

Nuvarande arbete

Bifoga filer

Var vänlig bifoga minst 1 fil

Har du en eftergymnasial utbildning?

Hur lång arbetslivserfarenhet från upphandling inom offentlig sektor har du?

Har du kompetens och erfarenhet av LOU och LUF?