Group Financial Controller till HiQ
eller

Nuvarande arbete

Bifoga filer

Har du erfarenhet av att ha upprättat koncernredovisning enligt K3-regelverket?

Har du erfarenhet av självständigt arbete genom hela redovisningsflödet: löpande bokföring till bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration?

Har du en Universitets- eller Högskoleexamen?

Talar och skriver du obehindrat på svenska och engelska?

Har du erfarenhet av koncernredovisning och konsolidering enligt IFRS?

Har du jobbat med koncernredovisning/konsolidering i en förvärvsintensiv verksamhet?