Kvalificerad redovisningsekonom till Strukton Rail
eller

Nuvarande arbete

Bifoga filer

Kan du självständigt arbeta med löpande redovisning, avstämningar och kvalificerade redovisningsfrågor samt upprätta bokslut i enlighet med K3-regelverket?

Talar och skriver du obehindrat på svenska och engelska?

Har du en eftergymnasial utbildning inom ekonomiområdet?

Upprättar du självständigt årsbokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationer enligt K3 eller IFRS?