Business Controller på koncernnivå till Cibes Lift Group, Gävle
eller

Nuvarande arbete

Bifoga filer

Har du tidigare erfarenhet av arbete inom Business Controlling?

Har du tidigare erfarenhet av analys av operativ verksamhet samt framåtriktad analys kopplad till verksamhetens affär?

Har du erfarenhet av arbete med såväl balans- som resultaträkning och förståelse för hur dessa påverkar varandra?

Har du erfarenhet av redovisning på så sätt att du förstår hur hela redovisningsarbetet fungerar, från reskontraarbete till löpande redovisning och bokslut?