Redovisningsansvarig till internationellt bolag
eller

Nuvarande arbete

Bifoga filer

Talar och skriver du obehindrat på engelska?

Har du goda kunskaper i svensk redovisning?

Har du erfarenhet av koncernrapportering?