Senior Redovisningsekonom norr om City
eller

Nuvarande arbete

Bifoga filer

Har du en högskoleexamen?

Talar och skriver du obehindrat på engelska?

Har du goda kunskaper i svensk redovisning?