Redovisningsekonom till DHL Freight Sweden
eller

Nuvarande arbete

Bifoga filer

Arbetar du idag, eller har du tidigare arbetat, med redovisning?

Har du redovisat enligt regelverket K3 och/eller IFRS?