EFFSO söker alla som är intresserade av inköp och upphandling!
eller

Nuvarande arbete

Adress

Bifoga filer

Var vänlig bifoga minst 1 fil

eller

Släpp dina filer här

Hur ser din tillgänglighet ut?

Är du intresserad av rekrytering, konsultuppdrag eller båda två?

Vilken/vilka nivåer inom inköp är du kvalificerad för och vill arbeta med?

Vilka inköpsområden bemästrar du?