Enterprise Architect till Arriva!
eller

Nuvarande arbete

Adress

Bifoga filer

Hur många års relevant erfarenhet har du?

Vilka tekniska miljöer/verktyg är du bekant med?

Jag talar flytande svenska