Before Meeting Cilbuper
eller

Bifoga filer

Var vänlig bifoga minst 1 fil

eller

Släpp dina filer här

Vilka programmeringsspråk och verktyg/metoder är du bekant med?

När är din beräknade examen?

Vilken typ av utbildning har du?

Har du tillstånd att arbeta i Sverige?

Kan du flytande svenska?