Gruppchef IT-förvaltning
eller

Nuvarande arbete

Bifoga filer

Har du erfarenhet från en chefsroll inom IT-förvaltning?

Har du erfarenhet av leverantörstyrning?